Claudia Bouwens (l), programmaleider Lente-akkoord ZEN

Hoogbouw en PV-panelen
Een tweede uitdaging is het beperkte dakoppervlakte bij hoogbouw voor PV-panelen. Die beperking heeft invloed op het aandeel hernieuwbare energie dat geleverd kan worden aan een gebouw. Bouwens zegt hierover: ‘De meest praktische oplossing zijn energiemaatregelen op gebiedsniveau (EMG, red.) waarbij energie wordt verkregen die buiten de kavel wordt opgewekt bijvoorbeeld via duurzame warmtenetten of windmolens.’ De industrie is aan zet, betoogt Andre Kruithof van Nieman Raadgevende Ingenieurs.

Energievoorziening Nederland klaar voor BENG?
De enorme opmars van duurzame energiebronnen als wind en zon hebben een behoorlijke impact op onze energienetten. Zijn die wel klaar voor een energietransitie die zich in rap tempo voltrekt? Dit is ook een van de uitdagingen van BENG, stelt Bouwens. Siward Zomer, directeur van ODE Decentraal gaat hier in een eigen interview dieper op in.

BENG-theorie vs BENG-praktijk
Voor utiliteitsbouw is een praktijkmeting verplicht, bij woningbouw niet. Maar dat zou wel moeten, volgens Bouwens. Wico Ankersmit, directeur Bouw- en woningtoezicht Nederland, vindt zo’n prestatiemeting ook een goed idee, maar in de Wet Kwaliteitsborging ontbreekt dit middel. In ons laatste interview gaat hij in waarom een praktijktoets er moet komen en welke alternatieven er resten als dat niet lukt.

Wilt u alles weten over BENG en de uitdagingen van deze nieuwe norm? Houd dan deze Newsroom in de gaten. De komende weken brengen we 4 korte publicaties met 4 bouwexperts over dit onderwerp. Na de voorpublicatie van het laatste interview bieden we alle artikelen aan in één overzichtelijk kennisdossier.