In Hoofddorp is dit gerealiseerd op het voormalige Connexxion-terrein. Daar is de busremise omgetoverd tot Self Storage. Er is een nieuwe buitenzijde gecreëerd door de mega­garages en business units als blikvanger tegen de remise aan te bouwen. Hierbij is veelvuldig gebruik gemaakt van kalkzandsteen elementen en traditioneel metselwerk. In het nieuw gebouwde deel zijn alle scheidingen uitgevoerd in cellenbetonnen wandplaten. De voornaamste reden voor de inzet van Hebel zijn de brandwerende eigenschappen, het lichte gewicht en de flexibiliteit van het materiaal. Daarnaast speelde ook de afwerking van de panelen – schoonwerk – een belangrijke rol.

Veilig en comfortabel

Vervolgopdracht

Opdrachtgever Eurobox is zeer tevreden met de geleverde kwaliteit. Inmiddels is dan ook een volgend project voor 151 units en 16 bedrijfsruimten in Warmond in uitvoering. Ook daar zal weer gebruik worden gemaakt van Hebel wandplaten. De nieuwbouw in Hoofddorp bestaat uit twee lagen die beide met de auto bereikbaar zijn. De units bevinden zich aan de buitenranden; in het hart loopt een rijbaan omhoog. De units zijn onderling van elkaar gescheiden door cellenbetonnen wandplaten. Daarnaast is het gehele complex door enkelvoudige Hebel brandwanden verdeeld in drie compartimenten om onder de wettelijke compartimenteringseis van 1.000 vierkante meter te blijven. In totaal beschikt het bedrijfsverzamelgebouw over elf grote units en 65 megagarages. Om dit te realiseren is in totaal zo’n 2.500 vierkante meter wandplaat toegepast. De wandplaten zijn in het zicht gehouden en niet afgewerkt. De totale bouw heeft een klein jaar geduurd; inmiddels is het grootste deel van de units verkocht.

Van Erk kiest voor kwaliteit
Vereniging Eigen Huis en brancheorganisatie Bouwend Nederland hebben gezamenlijk de Stichting Klantgericht Bouwen opgericht. Naast de uitgifte van een jaarlijks keurmerk is een prijs in het leven geroepen voor de ‘beste klantgerichte bouwer van Nederland’. Bouw- en Handelmaatschappij Adriaan van Erk uit Bergambacht won de prijs al in 2007, 2009 en ook het afgelopen jaar. Het vereiste hoge kwaliteitsniveau was voor Eurobox Bedrijfsbouw doorslaggevend om de aannemer te benaderen voor de bouw van een aantal bedrijfsverzamelgebouwen. In Hoofddorp is inmiddels het eerste opgeleverd met brandwerende binnenwanden van Hebel cellenbeton.

Familiebedrijf Adriaan van Erk hanteert de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Daarom wordt in een zeer vroeg stadium aan­geschoven bij de klant en de overige bij de bouw betrokken partijen zoals architect en constructeur. Zo ook in ­Hoofddorp en Warmond. Binnen het bouwteam let de bouwer met name op detaillering, materiaal­keuze en wijze van uitvoering. ­Al die aspecten worden getoetst op kwaliteit, duurzaamheid en kostenefficiency. ­Het bedrijf werkt met onderaannemers die met name worden geselecteerd op basis van geleverde kwaliteit. Dit leidt uiteindelijk tot een bouwproduct dat nauwelijks tot geen opleverproblemen kent.