Compartimentering en Second life
Second life is een belangrijk aandachtspunt bij grote bedrijfspanden. Maar juist bij deze panden hebben eigenaar en huurder vaak een tegengesteld belang. De huurder wil optimaal gebruik maken van het pand, de eigenaar wil het pand geschikt houden voor een tweede gebruiker. Peter van Meerwijk van DENC (Design Engineering Contracting) lichtte toe wat dit betekent voor brandcompartimentering. Zo kunnen bijvoorbeeld met behulp van een gelijkwaardigheidberekening volgens de norm NEN6060 grotere brandcompartimenten worden gerealiseerd voor bedrijfspanden (zoals distributiecentra) dan het Bouwbesluit standaard voorschrijft.

Sprinkler als enige mogelijkheid?
Het Bouwbesluit schrijft als maximale grootte voor een brandcompartiment 2.500 vierkante meter voor een industriefunctie voor. Maar vaak willen bedrijven een groter compartiment. Met behulp van de norm NEN6060 kan worden aangetoond dat het grotere compartiment gelijkwaardig veilig is. ‘Een belangrijke parameter daarbij is de vuurlast: de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij het verbranden van alle materialen die in het compartiment aanwezig zijn’, zegt Jeroen Stephan. Voor het compenseren van die vuurlast zijn diverse maatregelen. Vaak wordt gekeken naar sprinklers, maar dat is echt niet de enige mogelijkheid betoogt Stephan.

Wilt u meer informatie over brandwerendheid en de oplossingen die Xella hier voor biedt? Neem dan contact op met Jan IJzerman.