Botsende belangen
De brandveiligheidseisen van de overheid en verzekeraars staan vaak op gespannen voet met de functionele wensen van opdrachtgevers en/of gebruikers. Zij willen logische routing en optimaal gebruik van hun ‘dure’ vierkante meters. Brandscheidingen zijn dan letterlijk hindernissen. Daarnaast bouwen met name dc’s die ruimten verhuren graag flexibiliteit in: compartimenten zijn idealiter geschikt voor gebruikers met lage én hoge vuurbelastingen. Voor betrokken partijen is het steeds een uitdaging om tot een brandveiligheidsconcept te komen waar iedereen tevreden mee is.

Sprinklers, in plaats van kleine compartimenten
In de meeste situaties wordt gekozen voor compartimentering met sprinklers. Het is feite de enige reële oplossing als je niet wilt compartimenteren en wel flexibiliteit en efficiëntie wilt, meent Corné Leeuwesteijn van adviesbureau Leeuwesteijn Brandveiligheid. ‘Kleinere compartimenten zijn vanwege logistiek en flexibiliteit onwenselijk. Je bent dan aangewezen op installatietechnische maatregelen zoals automatische blussystemen.’

Dankzij dikkere brandwanden kunnen extra voorzieningen niet nodig zijn

Dikkere brandwanden, lagere kosten
Jeroen Stephan, directeur van ingenieursbureau S&W Consultancy is het met hem eens, al benadrukt hij dat je met bouwkundige oplossingen ook flexibiliteit kan inbouwen. ‘Plaats je in een loods brandwanden met een hogere brandwerendheid dan qua vuurlast nodig is voor de huidige gebruiker, dan is zo’n ruimte ook geschikt voor een toekomstige gebruiker met een hogere vuurlast, zonder dat je extra voorzieningen hoeft te treffen. Met name voor DC’ s die ruimten verhuren is het verstandig om daar over na te denken. De meerkosten voor een dikkere brandwand zijn namelijk lager dan de kosten voor sprinklers.’

Rem op groei?
De vraag naar grote dc’s houdt voorlopig aan, volgens Buck International Consultants. Halverwege 2016 zijn investeringen in elf nieuwe megadistributiecentra aangekondigd, bijna het dubbele van 2014, constateert directeur René Buck in het Financieel Dagblad. Het bureau noemt het wel een uitdaging om de komende tijd voldoende grote kavels op de gewenste locaties beschikbaar te hebben. Leeuwesteijn bevestigt dat: ‘We zien nu al opdrachtgevers die kavels in Duitsland bekijken omdat ze in Nederland geen geschikte kavel kunnen vinden.’

Zorgen bij verzekeraars
Mogelijk zetten ook verzekeraars een rem op de groei. Verzekeraars vragen zich al af of de risico’s op brandschade in hele grote brandcompartimenten nog wel kunnen worden beheerst, blijkt uit onze navraag bij het Verbond van Verzekeraars. ‘Als de trend van schaalvergroting doorzet, zullen verzekeraars aanvullende maatregelen gaan eisen om het risico op gevolgschade te beperken’, waarschuwt Marko van Leeuwen van het Verbond van Verzekeraars. Zo kan een goed ontworpen en gecertificeerde sprinklerinstallatie de grotere brandrisico’s van de mega-dc’s beheersbaar maken. Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. De brancheorganisatie verwacht dat de wal uiteindelijk het schip zal keren. ‘Je komt op een punt dat een ondernemer niet meer bereid is dat prijskaartje te betalen.’

‘Gebruikers willen logische routing en optimaal gebruik van hun ‘dure’ vierkante meters. Brandscheidingen zijn dan letterlijk hindernissen.’