2. Duurzaam aanbesteden? ‘Mooie woorden, zure cijfers’
De overheid predikt graag en vaak gloedvol over duurzaamheid, maar in openbare tenders voor de bouwsector is hier maar weinig van terug te zien, stelt Joost Fijneman van het aanbestedingsinstituut. Hij zegt dat bij slechts zes procent van de 1.200 aanbestedingen iets wordt vermeld over duurzaamheid. Bij 84 procent van de aanbestedingen speelt duurzaamheid zelfs geen enkele rol, maar de prijs des te meer.

3. Kantoorpanden moeten naar label C
Het jaar 2023 wordt het jaar van de waarheid voor kantoorpanden. In ieder geval op het gebied van duurzaamheid, als het aan minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) ligt. Hij eist dat kantoorpanden over zes jaar minimaal energielabel C kunnen overleggen. Elk kantoor met een label lager dan C, mag niet gebruikt worden.

4. WoCo25 maant woningcorporaties: ‘kies vaker voor duurzame materialen’
Energetische maatregelen om woningen energiezuiniger te maken zijn prima, maar denk ook aan het gebruik van duurzame bouwmaterialen. Dat is het advies van de jury van WoCo25, een initiatief van FSC Nederland. De jury stelde tijdens een congres van Duurzaam Gebouwd dat woningcorporaties meer kunnen doen op het gebied van klimaatvriendelijk bouwen door verder te kijken dan geijkte energiemaatregelen. Ze selecteerden eind vorig jaar 25 woningcorporaties die het in hun ogen goed doen op dit gebied. Als meest aansprekende voorbeeld koos de jury Eigen Haard uit Amsterdam. Jurylid John Mak van W/E adviseurs: ‘Eigen Haard gaat uit van een visie met verschillende pijlers, waarbij duurzaam materiaalgebruik een volwaardige plek inneemt’.