Meer weten over BIM'en met Xella? Neem contact op met:

Nico Vos

Nico Vos

BIM manager

BIM met oog op de toekomst

‘BIM is bovendien zoveel meer dan een 3D-model dat als hulpmiddel dient tijdens de ontwerp- en realisatiefase’, vervolgt Peter zijn verhaal. ‘Je kunt het ook gebruiken voor onderhoud. Stel dat de kozijnen na tien jaar aan vervanging toe zijn. In het oorspronkelijke BIM-model kun je direct zien welk kozijn in het oorspronkelijke ontwerp is opgenomen en welke eigenschappen dit heeft. Een ander voorbeeld: nu is het mogelijk om een type binnenklimaat of verlichting af te nemen met een garantie voor bijvoorbeeld 20 jaar. Met een rekenmodel, dat je als het ware over het BIM-model legt, kun je precies de seizoenen voor de komende 20 jaar in kaart brengen. Gezien de klimaatverandering is het realistisch dat het alsmaar warmer wordt. Dit heeft gevolgen voor het behouden van het binnenklimaat. Daar kan je nu je ontwerp al op aanpassen, bijvoorbeeld door meer beter isolerende wanden te gebruiken.’

BIM vs. Virtual Design & Construction

Terug naar de stelling: is BIM achterhaald, zoals op bijvoorbeeld Cobouw te lezen is? ‘Zeker niet: het is juist een groeimodel’, zegt Peter. Wordt het verdrongen door Virtual Design & Construction (VDC), zoals de auteur beweert? ‘BIM blijft het basismodel. Natuurlijk moet je openstaan voor nieuwe technologieën als drones om real-life data te genereren. Maar wat ga je met die informatie doen? Waar zet je dat zó neer, dat iedereen uit de keten de informatie op dezelfde wijze interpreteert? Dáár komt BIM weer om de hoek kijken. Voor mij is BIM dan ook boven alles een communicatiemodel waar je samen naar dezelfde soort data kijkt. Voor nu is het inzetten van drones nog vroeg. Veel bedrijven zijn nog niet zover met BIM, dat zij iets kunnen met de informatie van drones. Het is alsof je mensen een raket geeft, terwijl ze nog leren autorijden.’

Wilt u meer weten over BIM? Bekijk de BIM-afspeellijst op ons Youtube-kanaal of neem contact op met BIM-adviseur Nico Vos.