Akoestische ‘spouwmuur’

Het ontwerpteam bedacht voor de wanden een innovatieve variant op de klassieke geïsoleerde spouwmuur: een binnenspouwblad van Hebel cellenbeton, een drie meter brede luchtspouw die tevens dient voor opslag en als vluchtroute en een buitenspouwblad van beton. Deze betonnen wand is via rubberen verbindingen gekoppeld aan de Hebel-wand maar staat wel trillingsvrij. ‘De wandconstructie reduceert 105 dB in de zaal tot circa 40 dB voor de gevel, geheel conform de wettelijke geluidsnormen’, zegt akoestisch adviseur Rob Metkemeijer. Voor het dak is eenzelfde spouwmuurconstructie voorzien: plafond- en dakplaten van Hebel cellenbeton zijn door vilt- en schuimachtig rubber gescheiden van de staalconstructie om geluid naar buiten te beperken.

Nagalm korter dan 1 seconde

Dankzij de oppervlaktestructuur bezit Hebel cellenbeton een hogere inwendige demping van het geluid dan op grond van de massa verwacht zou mogen worden. Dit zorgt voor goede geluidwerende en -absorberende eigenschappen (≤ 1 – 1,5 seconde volgens NEN5077), zowel van buiten naar binnen als andersom. En: geen holle-ruimte-effecten zoals galm of echo. Deze eigenschappen, het brandwerende vermogen (onbrandbaar volgens NEN6064 en WBDBO van tenminste 30 minuten conform NEN6068), de prijs en de hoge bouwsnelheid, waren voor de ontwerpers redenen dit materiaal te selecteren. 

Lichter bouwen

Het relatief lichte gewicht van Hebel maakt lichter bouwen mogelijk en dat betekent sneller, goedkoper en just-in-time bouwen met minder zwaar materieel - met alle (financiële) voordelen van dien. Dankzij de hoge bouwsnelheid monteerde de Bouwafdeling van Xella in slechts drie weken tijd 8.000 vierkante meter Hebel cellenbetonnen plafondplaten, nog eens 8.000 vierkante meter Hebel dakplaten en 5.000 vierkante meter Hebel wandplaten.


Meer over bouwen met Hebel wandplaten en Hebel dakplaten vind je hier

Ontdek hier andere eigenschappen en toepassingen Hebel cellenbeton