“Vanuit mijn rol als Risicodeskundige voor de agrarische sector heb ik in het kader van brandveilig bouwen zowel een maatschappelijke als een economische rol; een stalbrand is bijvoorbeeld een ramp voor het vee én de continuïteit van het bedrijf. Daarom zitten we van start tot realisatie met een kennisteam aan tafel en proberen we brandveilige oplossingen die we al eerder in andere sectoren hebben gezien ook binnen de agrarische utiliteitsbouw te introduceren. Denk daarbij aan compartimentering, brandveilige daken voor zonnepanelen of brandveilige opslag van accu’s of gevaarlijke stoffen. Xella toont zich al jaren een innovatieve partner die meedenkt en maatwerkoplossingen biedt om bedrijfscontinuïteit – en daarmee de verzekerbaarheid – te behouden.”

Maick Arendsen, Sr Risicodeskundige Agrarisch RRP, Nationale-Nederlanden

“Het huidige bouwbesluit en het handelingsperspectief van de brandweer zijn gericht op vluchtveiligheid en het voorkomen van schade aan belendende panden. Niet op schadebeperking voor ondernemers. Wij streven daarom naar meer samenwerking binnen de bouwketen, waarbij we als verzekeraar in een vroeg stadium van de bouw overleg hebben over de effecten van brand op de bedrijfscontinuïteit en mee kunnen praten over technische oplossingen. Xella voelt binnen dit traject als een betrouwbare kennispartner die altijd met een oplossing komt die tot in detail wordt uitgewerkt. Oplossingen als compartimentering en de toepassing van cellenbeton met brandvertragende eigenschappen vergroten de verzekerbaarheid en de kans op bedrijfscontinuïteit.” 

Dirk Groenveld, Register Risicodeskundige, Univé