Beter benutten van de bestaande voorraad
‘Omdat nieuwbouw alleen de grote woningbehoefte niet kan oplossen, is het van groot belang om de bestaande voorraad zo goed mogelijk te benutten,’ zo stelt de Nationale Woonagenda. Om vervolgens te concluderen dat er behoefte is aan meer flexibiliteit en dynamiek, oftewel: doorstroming. Het gaat dan om doorstroming in de gereguleerde huursector (bijvoorbeeld met behulp van huurgewenning), doorstroming naar middenhuurwoningen, doorstroming van ‘aandachtsgroepen’ van beschermd wonen naar zelfstandig(er) wonen etc.
Ook werkt het Rijk samen met betrokken partijen maatregelen uit die gemeenten in staat moeten stellen om op te treden bij excessen rond onder meer toeristische verhuur, malafide verhuurders en bewoning van vakantieparken.

Maatwerk per regio
In de aan de Nationale Woonagenda toegevoegde ‘intentieverklaring’ stellen de ondertekenaars dat gemeenten, provincies en waterschappen een cruciale rol spelen bij de uitvoering van de agenda, en dat het daarbij gaat om ‘maatwerk per regio’. Hoe dat maatwerk eruit gaat zien, zal de komende jaren blijken.

Wilt u de Nationale Woonagenda in zijn geheel lezen? Klikt u dan hier.