3. Investeringen terugverdienen
‘Bij verduurzaming van een woning is bij ons de regel: 75 procent van de verwachte besparing vragen we als vergoeding, daarmee verdienen we ongeveer 50% van de investering terug. Ondanks die bijdrage gaan bewoners er in de regel netto altijd op vooruit (tot max. 25%). Ze moeten het vaak alleen wel voorfinancieren, het voordeel betaalt zich niet direct uit. Dat dit niet voor iedereen weggelegd is snappen we goed. Voor mensen in de sociale huur kan, of is, een uitgave van 15 euro extra in de maand echt veel geld zijn. Voor toekomstige investeringen hebben we nu ruim 70 miljoen gereserveerd, hierbij is het doel om  50% van de investeringen terug te verdienen.’

4. Vertaal voordeel voor bewoners
‘De behoefte om woningen te verduurzamen komt vaak bij ons vandaan. Daarom is het zo belangrijk om de verbetering te vertalen naar klantvoordeel. Wat levert het bewoners op? Maak het inzichtelijk en begrijpelijk voor ze. Vaak zit het in een comfortabelere en misschien wel gezondere woning. En soms zit het kleine dingen, bijvoorbeeld dat we ergens HR++-glas plaatsen en mensen dat geweldig vinden omdat ze minder geluidsoverlast hebben. Iedere keer is het weer een ontdekkingsreis.’

5. Energielabel slechts een tussenstap
‘Het energielabel op weg naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050 is een goede zet, maar ik zie het echt als tussenstap. Het is een instrument om mee te sturen. Dat is gelijk een beetje het gevaar van labels. Je ziet bijvoorbeeld dat er soms heel slimme investeringen gedaan worden, maar dat woningen er qua label wel op achteruitgaan, omdat het systeem nu eenmaal zo werkt. Dat is niet goed. Infraroodpanelen leiden bijvoorbeeld tot minder verbruik, maar ook een slechter energielabel. We moeten kijken naar wat op de lange termijn de beste investering is.’

6. Schaken op een bord met onzekerheden
‘Waar veel corporaties tegenaan lopen is: ‘oh jee, we moeten nu al gaan nadenken over CO2-neutraal in 2050. Maar eigenlijk weten we onvoldoende over wat er uit de markt gaat komen, qua technologie en oplossingen voor verduurzaming. Ook de plannen van stakeholders (bijvoorbeeld de gemeente) zijn vaak onzeker. Dus bij elke beslissing die je nu neemt, is de vraag: hoe lang leggen we ons vast? Want we weten vrij zeker dat er morgen betere  technieken en installaties zullen komen. Maar niks doen is geen optie. Daarom hoor je nu vaak NO REGRET in corporatieland. Ofwel, neem een maatregel waar je over 5 jaar geen spijt van krijgt. Isolatie is dan altijd een goed idee, installaties kunnen wat later komen.’

7. Corporaties de voortrekkersrol in verduurzamen, terecht?
‘Als sector hebben we nu die rol en dat is logisch. We hebben massa en zijn goed georganiseerd. Maar de uiteindelijke rekening zou niet bij onze huurders moeten liggen, dat is toch een zwakke groep in de samenleving. Het kan niet zo zijn dat zij de hoofdprijs betalen, terwijl de particuliere sector er achteraan loopt. Die boodschap is inmiddels ook wel aangekomen in Den Haag merk ik uit de gesprekken die hierover gaande zijn. Want er moet wel iets gebeuren. Er wordt wel heel veel geld weggenomen bij corporaties nu. Als sector willen we echt wel een voortrekkersrol pakken, maar het moet wel reëel blijven. Stel dat je de verhuurdersheffing 1-op-1 steekt in verduurzaming, dan kom je al een heel eind.'

Robert Arts, adviseur strategie 'thuis

Xella’s vernieuwbouwconcept verduurzaamt woningvoorraad op eigen manier

Vervallen monumentale huurwoningen opwaarderen naar hypermoderne huizen, zónder de beeldbepalende gevels aan te tasten. Woningcorporatie Pré Wonen uit Haarlem koos voor Xella’s vernieuwbouwconcept om 162 oude huizen te upgraden naar moderne standaarden. Door toepassing van het Ytong Casco-systeem is de gebouwschil uitstekend geïsoleerd, luchtdicht en warmteaccumulerend. Ook zijn de duurzame technische installatie eenvoudig energieneutraal in te passen.

Meer weten? Lees de hele case hier.

Een rapport van TNO pleitte eerder voor meer aandacht voor vervangende nieuwbouw als manier om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Een samenvatting van dat rapport vindt u hier.