Houtman ziet daarom meer in toezicht tijdens de bouw, zoals de Wet private kwaliteitsborging voorschrijft. ‘Voldoen aan het bouwbesluit garandeert niet direct een kwalitatief goede woning. De uitvoering – dat is in feite de belangrijkste fase bij het borgen van bouwkwaliteit.’ Dat de bouwmarkt zelf verantwoordelijk wordt voor zijn eigen kwaliteitsborging, is volgens Houtman geen houdbaar bezwaar. ‘Kwaliteitsborgers worden gecertificeerd, dat moet hun onafhankelijkheid voldoende borgen’. Het feit dat bouwers zelf verantwoordelijk worden voor hun bouwkwaliteit, en daar volgens de nieuwe wet ook tot 20 jaar na dato op aangesproken kunnen worden, zal volgens Houtman zorgen voor een ‘een gezonde druk binnen de bouwkolom die de kwaliteit van bouwen omhoog duwt’.

Andere positieve effecten die hij verwacht van de Wet private kwaliteitsborging zijn: 

Minder regeldruk, meer grip op planning

‘Gemeenten toetsen alleen nog of het bouwwerk voldoet aan het bestemmingsplan en de welstand. Dus als bouwer maak je in feite een schetsontwerp. Als dat ontwerp voldoet aan de esthetische uitgangsnormen van de gemeente heb jij een vergunning. Met andere woorden: initiatiefnemers krijgen straks met “minimale” tekeningen toestemming om te bouwen. Dat verlicht de regeldruk (ook bij gemeentes) enorm. Bouwers hoeven niet meer van elke revisie van hun bouwtekening in te dienen en krijgen daardoor meer grip op hun planning.’

Lagere bouwkosten

‘64% van de overheadkosten in de bouw zijn transactiekosten, ofwel het overbrengen van informatie. Het is een gegeven dat nu nog heel veel manuren en energie opgaan aan overleggen, het reviseren van bouwtekeningen, ze opnieuw indienen, et cetera. Met de invoering van private kwaliteitsborging worden de kosten hiervoor flink teruggebracht, met lagere bouwkosten als resultaat’.

Betere bouwkwaliteit

‘Initiatiefnemers worden verantwoordelijk voor de kwaliteit van bouwen en de vastlegging ervan – ze moeten zelf een erkende kwaliteitsborger in de hand nemen. Alleen dat zorgt al voor meer awareness, of bewustwording van kwaliteit. Daar komt bij dat bouwers nu tijdens de uitvoering gewezen worden op hun kwaliteit van bouwen (door de borgers). Ook daardoor gaan ze bewuster om met hun bouwkwaliteit. Dat is niet alleen mijn verwachting, maar realiteit. Wij merken dat in de praktijk; we draaien namelijk al enkele pilots met kwaliteitsborging. In een zo’n pilot hebben we een bouwer gewezen op de kans op scheurvorming. Óndanks dat deze aannemer zich formeel aan het bouwbesluit hield, erkende hij ons gelijk. Dergelijke gevallen maken we vaker mee, voor mij een teken dat het werkt.’

Toch zijn andere partijen minder enthousiast over de Wet Private Kwaliteitsborging. Waarom? Dat lees je binnenkort in ons laatste blog binnen deze serie. Meer over de aanstaande veranderingen in het bouwproces lees je in ons eerste blog.