Meer weten? Neem contact op:

Han den Hartog

Han den Hartog

Marketingmanager

Aansprakelijkheid verandert

Op het gebied van aansprakelijkheid verandert er iets wezenlijks met private kwaliteitsborging. Momenteel is de aannemer niet meer aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering (redelijkerwijs) opgemerkt hadden kunnen worden door de opdrachtgever. De nieuwe wet draait dit om. Tenzij ze de aannemer niet zijn aan te rekenen, is hij aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering niet zijn ontdekt. En zal hij dus moeten bewijzen dat hem geen blaam treft voor de gebreken. De nieuwe wet moet hiermee opdrachtgevers beter beschermen.

Xella zal – als uw kennispartner– de ontwikkelingen over private kwaliteitsborging op de voet blijven volgen. Binnenkort leest u hier deel 2 van deze serie. Hierin komt Erik Houtman, partner van PlanGarant, aan het woord over de gevolgen van Private Kwaliteitsborging.

Gevolgen voor het bouwproces

Een ander verschil: die toetsing zal niet langer vooraf gebeuren, zoals nu het geval is, maar tijdens de bouwfase. Dit heeft gevolgen voor het bouwproces. Want nu wordt een bouwvergunning nog verleend op basis van gedetailleerde bouwtekeningen. Vanaf 2018 wordt de bouwvergunning na het voltooien van de bouw afgegeven, wanneer aangetoond is dat de opgeleverde kwaliteit (lees: aan het Bouwbesluit) voldoet. De facto kijkt de gemeente straks alleen nog of het bouwwerk voldoet aan het bestemmingsplan en de welstand. Voor de kwaliteitsborging zullen aannemers een private partij in de hand moeten nemen, daar zijn er inmiddels meerdere van. Ook lopen er al pilots met private kwaliteitsborging. Die verlopen overigens niet allemaal even vlekkeloos.