Michael van Tendeloo, BIM-strateeg bij Xella.

Kun je enkele voorbeelden van die succesfactoren geven?
“Met de juiste informatie bedoel ik: de juiste informatie bezorgen bij de juiste partij. In BIM kun je data toevoegen over de geometrie van bouwmaterialen en over hun bouwfysische eigenschappen, zoals druksterkte en dichtheid. Een goed BIM-proces is zo ingericht dat al deze verschillende informatie terecht komt bij de persoon die het betreft. Daarnaast wil je goede afspraken maken over de manier van communiceren. Gebeurt dat via de mail of in de cloud? Bespreken we aanpassingen in het ontwerp of concept eens per week in de bouwvergadering of geven we die op een andere manier door? Die manier van communiceren moet helder zijn. Hetzelfde geldt voor afspraken. Welke informatie wordt gedeeld met wie? Wat zijn de bestandsformaten waarmee we werken? Al deze afspraken maak je zo vroeg mogelijk in het proces, bij voorkeur tijdens een BIM-kick-off.”

BIM-Maturity, ofwel de mate waarin een bedrijf BIM heeft geïmplementeerd, is een veelgehoord begrip. Hoe zit dat bij Xella? 
“Xella heeft al zeven jaar ervaring met BIM. We hebben een team aan modelleurs en weten inmiddels heel goed hoe we een BIM-proces moeten opzetten, opvolgen en uitvoeren. Dus ik durf te zeggen dat we perfect on par zijn met wat een aannemer of architect van ons mag verwachten op het gebied van BIM.”

En wat mag een bouwpartij verwachten van Xella?
“Naast complete ondersteuning gedurende het complete BIM-proces zal onze tekenafdeling het getekende ontwerp met informatie verrijken, zodat een uitvoeringsmodel ontstaat. Die verrijking kan bestaan uit een voorstel voor het juiste formaat lateien bij een bepaalde sparing, of uit een voorstel voor kim-opbouw (hoogte, materiaal) om een koudebrugonderbreking te realiseren. En ook data over druksterke en dichtheid van het materiaal voegen wij toe in een BIM-model.”

Wat is daar het voordeel van?
“In het klassieke proces leveren we onze uitwerkingen aan in 2D, waardoor alle wanden handmatig gecontroleerd moeten worden. Met BIM hebben we de mogelijkheid om 3D-modellen aan te leveren die ‘geclashed’ kunnen worden met de andere 3D-modellen in het bouwproces. Deze controles gebeuren razendsnel, zowel voor de geometrie als voor de controle op bouwfysische eigenschappen. Dit bespaart tijd en materiaalkosten; een win-winsituatie voor ons en de aannemer.”

Xella heeft BIM al vroeg omarmd, maar de potentie van BIM is groot. What’s next?
“Let wel: ik denk dat we nog maar 15 tot 20 procent van de mogelijkheden van BIM benutten. En wij niet alleen, dat is een gemiddelde in de bouwketen. Dus het is nu vooral zaak om niet achterover te gaan leunen; we moeten onszelf blijven ontwikkelen. Dat betekent onder meer pro-actiever worden, dus vaker aan ketenpartners vragen wat zij van ons verwachten op het gebied van BIM en hoe we samen nieuwe technieken als bijvoorbeeld augmented reality, drones en gps-lokalisering willen gaan inzetten.”

Maar wel met BIM als basis?
“Absoluut. BIM is wat mij betreft het fundament onder het totale proces van digitalisering van de bouw. Let wel, dat is geen eenvoudige basis. Sommige bouwbedrijven zijn al vijf jaar bezig met BIM en werken nog altijd aan het perfectioneren van hun BIM-proces. Maar als dat eenmaal staat, is het een heel sterke basis. En het mooie is: de belangrijkste stap hebben de meeste partijen in het bouwproces al gezet, namelijk starten met het uitwisselen van data. Daarmee kunnen we bouwen aan een beter en efficiënter bouwproces.”

Wilt u nog beter bouwen met BIM?
Lees dan Xella's kennisdossier op Bouwwereld.nl