Het Verbond van Verzekeraars plaatst vraagtekens bij deze ‘gelijkwaardige veiligheid’. ‘Bij een brand is een groter compartiment misschien wel net zo veilig als een standaardcompartiment. Maar het risico op gevolgschade neemt niet in gelijke mate af. Door een roetschade kan de hele boedel alsnog verloren gaan’, legt Marko van Leeuwen van het Verbond uit. Verzekeraars worden daarom steeds terughoudender om brandschade van mega-distributiecentra te verzekeren. ‘Als de trend van schaalvergroting doorzet zullen verzekeraars aanvullende maatregelen eisen om het risico op gevolgschade te beperken, zoals bijvoorbeeld een gecertificeerde sprinklerinstallatie’. Het Verbond verwacht dat de wal uiteindelijk het schip zal keren. ‘Je komt op een punt dat een ondernemer niet meer bereid is dat prijskaartje te betalen.’